WHO fremhæver ungekriseledelsen som godt eksempel

Billede af ung i orange beskyttelsesdragt og med maske for munden

09. oktober 2020

Siden foråret 2019 har vi modvilligt været værter for en uvelkommen gæst i vores samfund: covid-19. Her i Aarhus, hvor en ud af fire er under 30 år, viser smitte-statistikkerne at det er blandt de unge 18-30-årige, at smitten i særlig grad spredes.

Derfor inviterede borgmester Jacob Bundsgaard på et pressemøde d. 22. september 2020 de unge i byen med ind i maskinrummet.

Aarhus Kommune oprettede nemlig en ny ungekriseledelse med unge stemmer fra byen, der fremadrettet kan rådgive og være medskabere af de rette initiativer og den rigtige kommunikation i krigen mod corona-smitten blandt unge.

Uvished og corona-apati
Præcis hvor længe coronavirus bliver hængende, er der ingen, der ved. Og uvisheden omkring netop, hvornår vi igen kan leve, som vi gjorde før – den fylder.

Det blev også tydeligt allerede på første møde i ungekriseledelsen, hvor de 19 deltagere var enige om, at byens unge er godt og grundigt trætte af corona-virus og alle de konsekvenser og bekymringer, den har bragt med sig.

Det er derfor tydeligt, at det ikke kun er coronavirus, der spreder sig blandt os. Følelsen af uvished, træthed, ligegyldighed og afmagt spreder sig også og sætter vores mentale sundhed over styr.

Netop dét sætter WHO fokus på i en pressemeddelelse fra d. 6. oktober 2020. Det er nemlig ikke kun unge, der er corona-trætte: følelsen kan ramme os alle.

Ungekriseledelse er godt eksempel på borgerinddragelse

WHO kalder træthedsfølelsen for corona-apati. Og undersøgelser viser, at corona-apatien i nogle EU-lande er oppe omkring 60 procent blandt befolkningen.

Det skal vi tackle, og ifølge WHO gør vi det bedst ved at være i sync med befolkningen, have fingeren på pulsen, bruge innovation aktivt for at finde nye måder at være sociale på og ved at bruge civilsamfundet som værdifuld ressource i problemløsningen.

Sidstnævnte er ungekriseledelsen ifølge WHO-direktør, Hans Henri P. Kluge, et godt eksempel på.

”I Danmark har en kommune inviteret unge studerende til at samarbejde med dem om den bedste måde at bevare oplevelsen af at være studerende, samtidig med at man kunne beskytte samfundet, da universiteterne genåbnede,” udtalte han.

Ungekriseledelsen i Aarhus er godt i gang med at udvikle nye initiativer og sætte spot på det, der fylder for byens unge. Ungekriseledelsen arbejder netop nu på flere konkrete initiativer, bl.a. udviklingen af en ny form for corona-beredskab, der indtil videre går under projekt-navnet ’corona-karma-crew’.

Ungekriseledelsen mødes over Teams hver tirsdag fra 16.00 - 17.00, og arbejder derudover mellem møderne på at løfte idéer til konkrete initiativer og projekter. 

Har du idéer, refleksioner eller vil du være med til at udvikle nye løsninger målrettet byens unge, for at slå corona-smitten ned? Så send dit indspark afsted til: ungekriseledelsen@aarhus.dk